Kênh thông tin về tài chính, chứng khoán và đầu tư

VC2 báo lãi ròng 2021 giảm 29% sau kiểm toán

0
Theo giải trình của VC2, trong năm 2021, Công ty có doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản, dịch vụ xây lắp, chuyển nhượng quyền phát triển dự án cho CTCP Vina2 Homes (Công liên liên kết của VC2 – tỷ lệ sở hữu 40% vốn). Trong quá trình hợp nhất, Công ty đã ghi nhận toàn bộ phần doanh thu và lợi nhuận phát sinh từ việc chuyển nhượng mà chưa loại trừ phần tương ứng sở hữu trong công ty liên kết.
Kiểm toán đã xác định lại và thống nhất giảm trừ tương ứng với tỷ lệ sở hữu. Giá trị lợi nhuận trước thuế tương đương phần vốn của Công ty là gần 32 tỷ đồng, đồng thời được chuyển sang phản ánh trên chỉ tiêu Doanh thu chưa thực hiện dài hạn dẫn đến lợi nhuận quý 4 và cả năm 2021 giảm so với trước kiểm toán.

Chênh lệch số liệu KQKD trước và sau kiểm toán của VC2. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: VietstockFinance

So với cùng kỳ, doanh thu thuần giảm 25%, xuống còn 885 tỷ đồng. Ngược lại, lãi ròng tăng mạnh lên hơn 61 tỷ đồng, gấp 3.8 lần. Đáng chú ý, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh ghi nhận âm gần 60 tỷ đồng trong khi cùng kỳ dương hơn 35 tỷ đồng, biến động lớn ở khoản phải thu, phải trả và chứng khoán kinh doanh.
Công ty cho biết, trong năm 2021, do dịch COVID-19 các quyết định về giãn cách xã hội của cơ quan Nhà nước ảnh hưởng đến công tác nghiệm thu, bàn giao các công trình xây lắp diễn ra chậm nên doanh thu xây lắp của Công ty giảm 16% so với năm 2020. Do hoàn thành chuyển nhượng số căn hộ tại tòa nhà B và sàn thương mại khu đô thị mới Kim Văn-Kim Lũ từ năm 2019-2020 và phần còn lại trong năm 2021 nên doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản giảm 31%.
Trong khi đó, lợi nhuận tăng vì Công ty ghi nhận và đã thu được tiền lãi vay chậm trả với CTCP Giáo dục Đông Đô liên quan chậm trả chi phí giải phóng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật với 2 lô đất thuộc dự án Kim Văn-Kim Lũ, lợi nhuận từ việc bàn giao các dự án bất động sản, xây lắp…
Tại thời điểm cuối năm 2021, tổng tài sản VC2 ghi nhận hơn 2,189 tỷ đồng, tăng 31% so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng đột biến từ gần 14 tỷ đồng lên hơn 113 tỷ đồng.
Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 44%, lên gần 1,180 tỷ đồng. Ngược lại, hàng tồn kho giảm 43%, xuống còn 272 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Tiên Tiên

fili

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.