Kênh thông tin về tài chính, chứng khoán và đầu tư

Tập đoàn MBG (MBG): Ảnh hưởng dịch Covid-19, lợi nhuận quý II/2021 giảm 10,9% về 11,2 tỷ đồng

0

CTCP Tập đoàn MBG (Mã chứng khoán MBG – sàn HNX) vừa công bố Báo cáo tài chính quý II/2021.

Theo đó, trong quý II/2021, MBG ghi nhận doanh thu đạt 127,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 11,2 tỷ đồng, lần lượt bằng 64,1% và 89,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, điểm tích cực là biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 8,8% lên 12,3%.
Doanh nghiệp thuyết minh lợi nhuận điều chỉnh trong kỳ do doanh thu bán hàng quý II/2021 giảm 71,2 tỷ đồng. Trong kỳ, doanh nghiệp ký kết ít hợp đồng kinh tế hơn do chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 324,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 12,8 tỷ đồng, lần lượt bằng 89,1% và 50,4% so với cùng kỳ năm trước.
Được biết, trong năm 2021, MBG đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu là 860 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 35 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp đã hoàn thành được 36,6% kế hoạch lợi nhuận năm.
Điểm tích cực là dòng tiền kinh doanh có dấu hiệu cải thiện trong 6 tháng đầu năm. Cụ thể, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính dương 64,46 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 4,24 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 24,2 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 10,6 tỷ đồng. Như vậy, nhờ dòng tiền kinh doanh dương, doanh nghiệp đã phục vụ hoạt động đầu tư mở rộng và trả bớt nợ vay trong 6 tháng đầu năm 2021.
Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của MBG tăng 2,7% so với đầu năm lên 805,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn đạt 336,7 tỷ đồng, chiếm 41,8% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 266,4 tỷ đồng, chiếm 33,1% tổng tài sản; tồn kho đạt 112,6 tỷ đồng, chiếm 14% tổng tài sản.
Điểm đáng lưu ý, trong 6 tháng đầu năm, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 79,9% so với đầu năm, tương ứng giảm 10,7 tỷ đồng về còn 2,7 tỷ đồng và chỉ chiếm 0,3% tổng nguồn vốn.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/7, cổ phiếu MBG đóng cửa giá tham chiếu 6.000 đồng/cổ phiếu.

Vũ Duy Bắc

TNCK

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.