Kênh thông tin về tài chính, chứng khoán và đầu tư

PNJ kỳ vọng lãi năm 2022 vượt 1.300 tỷ, dự kiến tăng vốn lên gần 3.300 tỷ đồng

0
Khấu trừ chi phí giá vốn, doanh nghiệp dự tính lợi nhuận gộp năm 2022 cũng tăng 29% lên 4.623 tỷ đồng.
Cùng đó, lợi nhuận sau thuế mục tiêu năm 2022 đạt hơn 1.319 tỷ đồng, tăng 28,2% so với cùng kỳ. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 20% trong năm 2022.
Đối với kế hoạch thưởng bằng tiền mặt, PNJ cho hay nếu lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2022 đạt 128% so với cùng kỳ sẽ thưởng cho HĐQT và lãnh đạo chủ chốt 1% của lợi nhuận sau thuế. Nếu lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2022 đạt 135% so với lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2021, thưởng cho HĐQT và lãnh đạo chủ chốt 1,5% của lợi nhuận sau thuế.
PNJ cho biết công ty dự kiến phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với tỷ lệ 2%/ tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành. Giá phát hành dự kiến bằng 40% bình quân giá đóng cửa của 10 ngày giao dịch liên tiếp trước thời điểm được thông qua phát hành ESOP. Thời gian hạn chế chuyển nhượng trong vòng 36 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
Song song, PNJ dự kiến phát hành hơn 82 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 3:1, tương đương sở hữu 3 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới. Nếu thành công, vốn điều lệ của PNJ dự kiến tăng từ 2.276 tỷ đồng lên 3.282 tỷ đồng.
Năm 2021, doanh thu thuần của PNJ đạt 19.547 tỷ đồng, tăng 11,6% so với thực hiện năm 2020. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.029 tỷ đồng, giảm 3,8% so với năm trước đó, đạt 83,7% kế hoạch đặt ra trong năm 2021.

Anh Phan

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.