Kênh thông tin về tài chính, chứng khoán và đầu tư

Dược phẩm Trung ương 1 (DP1): Lợi nhuận tăng trưởng năm thứ 3 liên tiếp

0
Theo đó, quý IV/2021, DP1 đạt doanh thu 740 tỷ đồng, tăng 33% so với quý IV/2020, nhưng giá vốn tăng 42,8% lên 670,8 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp giảm 20% xuống còn 69,2 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, chi phí bán hàng tăng nhẹ 3% lên 41 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 42,6% xuống còn 10,6 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận sau thuế quý IV/2021 đạt 11,85 tỷ đồng, tăng 10,9%.
Tại ngày 31/12/2021, DP1 có 20,4 tỷ đồng tiền mặt, giảm nhẹ 6,5% so với đầu năm; các khoản phải thu ngắn hạn 649,2 tỷ đồng; dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 7,63 tỷ đồng, tăng lần lượt 17,9% và 4,3% so với đầu năm.
Lũy kế cả năm 2021, DP1 đạt doanh thu 2.182 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2020; lợi nhuận sau thuế 45 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2020. Các năm gần đây lợi nhuận của DP1 liên tục tăng trưởng. Lợi nhuận sau thuế các năm 2018, 2019 và 2020 lần lượt là 31,7 tỷ đồng; 37,7 tỷ đồng và 40,5 tỷ đồng.
DP1 có vốn điều lệ 209,8 tỷ đồng, cổ đông lớn nhất là Tổng công ty Dược Việt Nam Vinapharm (DVN – UpCoM) chiếm 65,4%, Tổng giám đốc Nguyễn Doãn Liêm nắm 5,77%; vợ và con ông Liêm nắm 3,9%.
Ngoài ra, DP1 và CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội (DTP) có sở hữu chéo với nhau: DTP nắm 14,3% cổ phần DP1 trong khi DP1 sở hữu 16,5% ở DTP.
CTCP Dược phẩm Trung ương 1 tiền thân là Quốc doanh y dược phẩm trung ương ra đời năm 1956, đến năm 2016 chuyển đổi thành Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương CPC1 theo quyết định của Bộ Y Tế.
DP1 nắm giữ khá nhiều tài sản gồm 10.086 m2 đất tại địa chỉ 356-356A đường Giải Phóng, 92 m2 tại 136 Nguyễn Lương Bằng, 3.462 m2 tại 87 Nguyễn Văn Trỗi, 90,7 m2 tại 105-106 HA phố Nguyễn Công Trứ, Hà Nội… và các địa phương khác.
Trên thị trường, hiện cổ phiếu DP1 đang giao dịch tại mức giá 28.000 đồng/CP.

Đỗ Mến

TNCK

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.