Kênh thông tin về tài chính, chứng khoán và đầu tư

Đất Xanh (DXG): Kế hoạch lãi ròng tăng 21%, trả cổ tức tỷ lệ 20%

0
Năm 2022, DXG lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần hợp nhất mục tiêu đạt 11.000 tỷ đồng, tăng 9% so với mức thực hiện năm 2021. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ (lãi ròng) mục tiêu đạt 1.400 tỷ đồng, tăng trưởng ở mức gần 21%.
Ban lãnh đạo DXG cho biết sẽ tiếp tục tập trung phát triển chiến lược vào 5 mảng ngành là phát triển bất động sản, dịch vụ bất động sản, xây dựng, tài chính và công nghệ khép kín hệ sinh thái bất động sản.
DXG cũng cho biết sẽ tăng tìm kiếm và phát triển quỹ đất, dự án, cơ hội đầu tư cho tập đoàn.
Về kế hoạch cổ tức, DXG lên kế hoạch chia cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 20% trên mệnh giá, tương đương hơn 119 tỷ đồng.
Được biết, DXG cũng lên kế hoạch phân phối lợi nhuận cho cổ đông tương đương trong năm 2021. Tuy nhiên trên thực tế, giá trị cổ tức chi trả cho năm 2021 vẫn là con số 0 và hiện tập đoàn vẫn chưa có kế hoạch cụ thể nào.
Tại tài liệu ĐHCĐ, DXG cũng có tờ trình dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Phương án này được thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2021 và được HĐQT quyết định dừng triển khai vào cuối tháng 11/2021.
Nguyên nhân dừng thực hiện là do tập đoàn đã sắp xếp được nguồn vốn khác thay thế cho việc huy động vốn từ phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
Ngoài ra, ĐHCĐ thường niên năm 2022 của DXG cũng sẽ quyết định các vấn đề về nhân sự, cụ thể là miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2022-2027.
Mới đây, ông Trần Việt Anh đã có đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT DXG để tập trung cho các công việc cá nhân trong thời gian tới.
Về tình hình kinh doanh của DXG trong năm 2021, lũy kế cả năm, doanh thu thuần của tập đoàn ghi nhận 10.089 tỷ đồng, cao gấp 3,6 lần cùng kỳ. Khấu trừ chi phí, tập đoàn báo lãi sau thuế lên đến 1.595 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ đậm 174 tỷ đồng.
Trong 3 tháng đầu năm 2022, DXG đã tiết lộ kế hoạch đầu tư 2 dự án tại tỉnh Đồng Nai và Bình Phước.
Cụ thể, DXG đã thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương cho công ty con thực hiện đầu tư dự án 12.500 tỷ đồng ở tỉnh Đồng Nai.
Theo đó Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An sẽ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của dự án có quy mô 152ha, tổng mức đầu tư 12.500 tỷ đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để giành quyền phát triển dự án trên đất theo quy định pháp luật.
Tiếp đó, DXG cũng thông qua chủ trương cho Công ty Cổ phần Đất Xanh Capital (công ty liên kết của DXG) đầu tư dự án tại Bình Phước.
Dự án có quy mô dự kiến là 200ha, tổng mức đầu tư dự kiến là 6.840,5 tỷ đồng.
Hình thức đầu tư được phía DXG thông qua là nhận chuyển nhượng quyền sử dụng nhất hoặc chuyển nhượng cổ phần để dành quyền phát triển dự án theo quy định của pháp luật.

Hải Đường

VietNamFinance

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.