Kênh thông tin về tài chính, chứng khoán và đầu tư

Cho vay doanh nghiệp, du lịch, nhà hàng… tăng mạnh

0
Riêng một số ngành lĩnh vực như công nghiệp chế biến, chế tạo và du lịch khách sạn, nhà hàng có tốc độ tăng trưởng tín dụng cao hơn. Cụ thể, nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trên 5%; dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 9,58%; vận tải kho bãi tăng 9,06%; khai khoáng tăng 6% so với cuối năm 2021.
Đến nay tổng giá trị hỗ trợ cho hơn 1,85 triệu khách hàng thông qua cơ chế cơ cấu lại nợ, miễn giảm lãi suất và giữ nguyên nhóm nợ; cho vay mới với lãi suất thấp đạt 3,2 triệu tỉ đồng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp giảm bớt áp lực trả nợ vay; giảm chi phí vay… để duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, vượt qua khó khăn và phục hồi tăng trưởng.
Các chương trình tín dụng của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và UBND TP.HCM tiếp tục được triển khai tập trung vốn và tạo điều kiện cho các ngành, lĩnh vực ưu tiên tăng trưởng và phát triển, tạo động lực tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội. Trong đó, dư nợ cho vay của các chương trình tín dụng chính sách thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 7.186 tỉ đồng, tăng 2,9% so với cuối năm 2021. Dư nợ cho vay chương trình giải quyết việc làm tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất, lên 57,3% trong tổng dư nợ cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố, góp phần quan trọng trong việc tạo công ăn việc làm và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Thanh Xuân

Thanh Niên

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.